Продукти

Опаковка на жлези

Уплътненията на жлеза са подходящи за много приложения уплътнения гореща вода, пара с висока температура и налягане, течност за пренос на топлина, газ водород, амоняк. Разтворители въглеводороди, криогенни течности и др
View as